Hur man eldar i en kakelugn

  1. När brasan ska tändas, ska spjället vara fullt öppet
  2. Veden tänds lättare & brasan brinner jämnare om man lägger veden ner . Underlaget består av två liggande vedträd. Därefter lägger man dom andra lagerna uppåt & omlott- om vartannat, beroende på storleken på veden.
  3. När veden väl har fattat eld, stängs inne luckorna & öppna draghålen i luckorna . Därefter tillskjuts spjället så att brasan brinner lugnt och fint. Var aktsam på att ingen rök eller röklukt känns ovanför luckorna jämns med kakelugnen . Kakelugnen får inte bli varmare än att man kan hålla handen på plattorna på höger och vänster sida i midjehöjd för då finns det risk att man eldar sönder sin kakelugn.
  4. När brasan har brunnit ner , öppna spjäll & luckor . Rör om i glöden så att all ved kan brinna ut. Därefter stängs luckorna & spjäll till sitt förra läge.
  5. När brasan har brunnit ut rör man om i glöden igen så att man ser att inget brinner mer. Stäng luckorna & spjället så mycket att inget os känns ovanför luckorna.
  6. När man inte ser någon blå låga & glöden är vit, stäng spjället helt. Inne luckor & ytterluckor stänger man helt. På så sätt håller man värmen kvar mycket längre i sin kakelugn.
  7. Eldstaden skall alltid hållas ren från aska som hindrar förbränning . En kakelugn som man eldar kontinuerligt med räcker det oftast med att elda en brasa morgon och kväll, för att behålla rätt temperatur dygnet runt. En kakelugn är till för att värma ett rum. Det vill säga inte en hel undervåning.
  8. Obs : alla sidventiler & toppventiler skall alltid vara stängda vid eldning. Vår & sommartid kan dom användas som ventilation .
  9. När kakelugnen har stått över en sommar , kan det vara svårt att få igång draget i kakelugnen. Så gäller även alla andra eldstäder. För då är luften kall inne i skorstenen & ute temperaturen är varmare . Skulle man nu tända en brasa utan att se till att draget har kommit igång, så kommer röken att välla in i bostadsutrymmet. Hur man ska undvika detta: öppna toppventilen , ta ett vridet papper & stoppa in det så långt som möjligt in genom ventilen & tänd eld på detta. Upprepa proceduren tills ni ser & hör att draget har kommit igång. Detta ser man genom att lågorna dras kraftigt inåt i kakelugnskanalen & det börjar att smått dåna. råd & rön om eldstäder : Vid förbränning i alla eldstäder uppstår en giftig gas som heter kolmonoxid som man måste vara aktsam mot. Den uppstår i bostadsutrymmet när man inte eldar rätt. Har man inte tillräckligt med tilluft in till huset, så brinner inte veden rätt i eldstaden. Den kan brinna bra första timmen, men när man har eldat ett tag uppstår ett undertryck i huset som gör att veden brinner sämre & sämre. Då kan eldstäderna börja att ryka in. Då har ni fått ett undertryck i huset. Se därför till att ni har gått om tilluft i huset. Likaså om man använder köksfläkt samtidigt som man eldar i en eldstad påskyndas detta undertryck när man har för lite tilluft. När man eldar för länge & med för mycket ved, kan eldstäderna bli överhettade & material runt omkring eldstäderna kan bli självantändliga på grund av den höga temperaturen.

Kontakta oss