Tjänster

Montering av:
Kaminer, Kakelugnar, Insatskassetter, Köksspisar, Takstegar, Glidskydd, Takbryggor, Murspisar, Plåtskorstenar, Tungskorstenar, Insatsrör, Flexibel slang, Glidgjutningar

Privata eldstäder:
Rensning av kajbo, Filmning & kontroll av kanaler & eldstäder

Renovering & reparationsarbeten:
Kakelugnar, Köksspisar, Kaminer, Skorstenskronor, Skorstenskanaler, Skorstenar, Puts & murningsarbeten

Industripannor:
Reparationer av eldfasta installationer, Värmeverk, Flispannor, Oljepannor, Patolog ugnar, Sotning av industri pannor

Övriga arbeten:
Golvslipning av betong, Plattsättning